cardiologist-18
cardiologist-20
cardiologist-31
0I4A3759
​Δοκιμασία Κόπωσης

Η δοκιμασία κόπωσης αποτελεί θεμέλιο λίθο της προληπτικής ιατρικής και ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία του καρδιολόγου.

Η διάρκεια της εξέτασης είναι περίπου 15 λεπτά και συνίσταται στην πρόκληση κόπωσης στον ασθενή υπό πλήρη παρακολούθηση προκειμένου να γίνει αντιληπτό πως αντιδράει η καρδιά σε ακραία κατάσταση. Κατά αυτό το τρόπο μπορεί να γίνει ανίχνευση ισχαιμίας και κατ' επέκταση στεφανιαίας νόσου και ο ασθενής να παραπεμθεί σε περαιτέρω έλεγχο.

Πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι η δοκιμασία κοπώσεως δεν είναι εργομετρική εξ΄έταση. Δεν έχει σκοπό να διαπιστώσουμε αν κάποιος είναι κακός ή καλός αθλητής. Σημασία έχει να κουραστείς κάποιος τόσο ώστε να διαπιστωθεί πως αντιδρά η καρδιά στην ακραία κόπωση. 

Πέρα από τη στεφανιαία νόσο, σημαντικό ρόλο παίζει η δοκιμασία κόπωσης και σε ανίχνευση αρρυθμιών, όπως είναι η κολπική μαρμαρυγή, καθώς και η αξιολόγηση ασθενών που πάσχουν από Καρδιακή Ανεπάρκεια (κατάταξή τους σε κλάση NYHA).

Στο ιατρείο μας η εξέταση γίνεται σε στατικό ποδήλατο, προκειμένου να αποφεύγονται τραυματισμοί και να είναι πιο άνετο για τον ασθενή.

2381052282

Θεοδωρουπόλεως 7, Σκύδρα

©2018 by Ιατρείο Γρηγοριάδη Σάββα. Proudly created with Wix.com