• Σάββας Γρηγοριάδης

Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης στην Καρδιολογία. (Ά μέρος)


Εισαγωγή


Λίγα θέματα είναι έχουν τόσο ενδιαφέρον, όσο η δυνητική ικανότητα της σύγχρονης τεχνολογίας να αναπτύξει δυνατότητες παρόμοιες με αυτές των ανθρώπων. Η ικανότητα των μηχανών ή των συστημάτων υπολογιστών να μιμούνται τις διαδικασίες ανθρώπινης νοημοσύνης ονομάζεται τεχνητή νοημοσύνη (AI). Η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται ιδιαίτερα προηγμένη σε διάφορους επαγγελματικούς κλάδους και η τρέχουσα πρόκλησή είναι να μεταφερθεί όλη αυτή την ανάπτυξη στον ιατρικό τομέα και συγκεκριμένα στην καρδιολογία.

Οι όροι επιστήμη δεδομένων, μαζικά δεδομένα, τεχνητή νοημοσύνη και νοημοσύνη των μηχανών (machine learning) έχουν διαφορετικές έννοιες, παρά το γεγονός ότι ανήκουν στον ίδιο κλάδο: την ανάλυση και την εξαγωγή πληροφοριών από δεδομένα. Ωστόσο, αυτές οι έννοιες χρησιμοποιούνται μερικές φορές εναλλακτικά και με διφορούμενους τρόπους.

Ο όρος μαζικά δεδομένα επινοήθηκε για πρώτη φορά το 2005 από τον R. Magoulas, ο οποίος τον περιέγραψε ως τεράστιο όγκο δεδομένων που, λόγω μεγέθους, κατακλύζει το παραδοσιακό λογισμικό αποθήκευσης και επεξεργασίας. Με τη σειρά του, ο κόσμος των μεγάλων δεδομένων περιστρέφεται γύρω από τις επτά μαγικούς άξονες: όγκος δεδομένων, ταχύτητα, ποικιλία, ειλικρίνεια, εγκυρότητα, μεταβλητότητα και αξία. Δηλαδή, τα μαζικά δεδομένα παράγουν πληροφορίες με μεγάλη ταχύτητα, ελέγχοντας την ακεραιότητα των δεδομένων και παρουσιάζοντας τεράστια ποικιλία όσον αφορά τη φύση και τον τύπο (π.χ. κείμενο, εικόνες, βίντεο, διαφορετικά συστήματα και διαφορετικούς παρόχους).. Αυτές οι μεγάλες τράπεζες δεδομένων μπορούν να υποστηρίξουν την καθημερινή μας πρακτική βοηθώντας στη θέσπιση πρωτοκόλλων, στην προώθηση τυποποιημένης και έγκαιρης διάγνωσης ασθενειών, στην προώθηση της εξέλιξης της νόσου και στον σχεδιασμό της θεραπείας υποστήριξης για τους ασθενείς μας.

Αυτός ο τύπος επεξεργασίας πληροφοριών δεν θα ήταν δυνατός χωρίς τις πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιεί εργαλεία ικανά να εντοπίζουν υπάρχοντα μοτίβα στα δεδομένα.

Ο όρος μηχανική μάθηση επινοήθηκε για πρώτη φορά το 1959 από την AL Samuel. Στόχος της είναι η ανάπτυξη αλγορίθμων που θα επιτρέπουν στα συστήματα πληροφορικής να λαμβάνουν αποφάσεις και να μαθαίνουν από τα αποτελέσματα. Τα συστήματα αυτά θα μπορούσαν έτσι να μάθουν να κάνουν κάτι χωρίς να τους έχει δοθεί ρητά ο απαιτούμενος προγραμματισμός.

Μεταξύ των πολλών τεχνικών machine learning (ML), υπάρχει όλο και περισσότερο ενδιαφέρον για τα μοντέλα deep learning (DL). Αυτά βασίζουν την προγνωστική τους ισχύ σε τεχνητά νευρωνικά δίκτυα (NN) και χαρακτηρίζονται από πολλαπλά επίπεδα επεξεργασίας πληροφοριών (μετασχηματισμοί) που τους επιτρέπουν να αναλύουν σύνολα δεδομένων με πιο σύνθετα μοτίβα. Αυτοί οι αλγόριθμοι επιτρέπουν βασικές προόδους στην αναγνώριση ομιλίας και εικόνας. το τελευταίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό στην καρδιολογία.

Το πεδίο της επιστήμης των δεδομένων περιλαμβάνει όλες τις πτυχές που σχετίζονται με την παραγωγή των υφιστάμενων πληροφοριών που περιέχονται στα δεδομένα. Περιλαμβάνει επιστημονικές μεθόδους, διαδικασίες και συστήματα για την εξαγωγή γνώσεων ή την ανάπτυξη καλύτερης κατανόησης των δεδομένων, εφαρμόζοντας συνήθως νέες τεχνικές επεξεργασίας όπως η τεχνητή νοημοσύνη. Παρόλο που η τεχνητή νοημοσύνη και η ML χρησιμοποιούνται συχνά ως συνώνυμα, είναι διαφορετικά. Η τεχνητή νοημοσύνη καλύπτει ευρύτερο πεδίο εφαρμογής αυτής της τεχνολογικής επανάστασης και περιλαμβάνει τόσο την ML όσο και τη DL.


Τεχνητή ΝοημοσύνηΣήμερα, είναι δύσκολο να βρεθεί ένας καθολικός ορισμός αυτού που είναι γνωστό ως τεχνητή νοημοσύνη. Ο ίδιος ο όρος εφαρμόζεται συχνά στον τομέα της επιστήμης των υπολογιστών που προσπαθεί να μιμηθεί τις ανθρώπινες γνωστικές διαδικασίες, την ικανότητα μάθησης και την αποθήκευση γνώσεων. Άλλοι ορισμοί είναι ευρύτεροι και περιλαμβάνουν την κατανόηση και την κατασκευή ευφυών οντοτήτων, οι οποίοι γενικά νοούνται ως λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών. Όσον αφορά τους τύπους εργασιών, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αναφέρεται σε αυτοματοποιημένα συστήματα ικανά, για παράδειγμα, να μεταφράζουν ένα έγγραφο, να αναγνωρίζουν τους ανθρώπους με τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους ή να οδηγούν αυτοκίνητο. Ωστόσο, η τεχνητή νοημοσύνη δεν περιορίζεται στη μίμηση ανθρώπινων καθηκόντων: σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι σε θέση να νικήσει τον καλύτερο εμπειρογνώμονα σε έναν τομέα λαμβάνοντας αποφάσεις με χαμηλότερα ποσοστά σφάλματος από ό, τι είναι ανθρωπίνως δυνατό ή εντοπίζοντας μοτίβα ανεπαίσθητα για το ανθρώπινο μάτι. Επομένως, η τεχνητή νοημοσύνη επιτρέπει την ανάλυση πληροφοριών με ξεχωριστή προσέγγιση από την παραδοσιακή.


Αυτόματη αναγνώριση ομιλίας και επεξεργασία φυσικής γλώσσας


Στόχος αυτών των κλάδων είναι η ανάπτυξη μηχανισμών επικοινωνίας μεταξύ ανθρώπων και μηχανών που χρησιμοποιούν φυσική γλώσσα. Στον ιατρικό τομέα, η αυτόματη αναγνώριση ομιλίας χρησιμοποιείται ήδη για την καταγραφή των κλινικών πληροφοριών των ασθενών. Επιπλέον, η επεξεργασία φυσικής γλώσσας επιτρέπει, όπως έχει ήδη παρατηρηθεί σε αρκετά παραδείγματα στην Ισπανία στον τομέα της καρδιολογίας, της ταξινόμησης ασθενειών και της επιλογής της καταλληλότερης κοόρτης για μια κλινική μελέτη με την ανάλυση μητρώων ιατρικών αρχείων.


Πρόβλεψη, σύσταση και διαγνωστικοί αλγόριθμοι


Αυτή είναι ίσως η πιο ώριμη περιοχή στους κόσμους της ιατρικής και της καρδιολογ